Facebook Twitter LinkedIn E-mail RSS
Home Copyright

Copyright

Alle weergaven op deze website waaronder teksten en fotomateriaal, logo’s, … zijn copyright gebonden aan ArtForm vzw en Paaldans.be ( zie wetgeving patenten ).

In toepassing van Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat de persoonlijke levenssfeer beschermt, in het recht op de afbeeldingen paaldans.be beschermt. Ook in toepassing artikel 10 van de wet van 30 juni 94 betreffende auteursrechten , kan de eigenaar van een portret dit niet reproduceren zonder toestemming van de geportretteerde.

Indien U wenst enig materiaal te publiceren en/of te gebruiken voor eender welke doeleinden dient U een schriftelijke toelating te bekomen via info@paaldans.be.